Franklin TITEBOND 2300 12oz Polyurethane Glue by Titebond - B01LXUBSHX

Franklin TITEBOND 2300 12oz Polyurethane Glue by Titebond - B01LXUBSHX
Modèle : B01LXUBSHX
Disponibilité : En Stock
Prix : 60,84€ 25,12€

  • Titebond Polyurethane Glue 355 ml

  • Franklin TITEBOND 2300 12oz Polyurethane Glue by Titebond - B01LXUBSHX